Mælkevejen

Mælkevejen

Mælkevejen

Telefon Telefon: 56 20 43 80
E-mail

 

Mælkevejen er en integreret institution (vuggestue og børnehave) i Faxe Ladeplads med plads til 97 børn. Adressen er Postvej 6, 4654 Faxe Ladeplads

 

Stuerne på Mælkevejen
Børnehuset Mælkevejen består af 10 stuer, 3 vuggestuegrupper, 6 børnehavegrupper og en skærmet gruppe.

Vuggestuegrupperne hedder:
Føniks
Pegasus
Enhjørningen

Der er ca. 12 børn på hver stue, og de er inddelt fra 0-3 år. Vi arbejder på tværs af stuerne og tilbyder aktiviteter målrettet de forskellige aldre. F.eks. har vi motorik lege for de største børn i fællesrummet 1 gang om ugen. Vi har sanglege for de mellemste på en af stuerne, osv.
Derudover har børnene faste aktiviteter på den stue, hvor de er indmeldt.

Børnehavegrupperne hedder:
Solstuen
Månestuen
Stjernestuen
Store Bjørn
Løverne
Pluto
Påfuglen

Børnehavegrupperne er inddelt i grupper med de 3-4 årige børn og en førskolegruppe.
Sol-, Måne- og Stjernestuerne er til de 3-4 årige børn og Store Bjørn og Løverne er til
førskolegruppen.

Pluto er natur og udelivsgruppen, hvor børnehavebørnene er på skift 14 dage ad gangen. Her er de del af et tilbud med fokus på natur og udeliv. De er på ture i naturen, bearbejder materialer de finder i naturen, m.v. Børnene kommer først I Pluto, når de har fået et fast tilhørsforhold til den stue, de er indmeldt på og de er klare til at være på tur en hel dag ad gangen.

Sol-, Måne- og Stjernestuerne er primært for de 3-4 årige. Her møder barnet børnehavehverdagen og lærer at gå i børnehave. Her tilbydes aktiviteter på stuen, eller i andre målrettede forløb på tværs af huset. Det kan f.eks. være at barnet deltager i en sproggruppe, for at lege med sproget.
Førskolegruppen, som er Løverne og Store Bjørn arbejder meget sammen. De fokuserer på samarbejde med skole og SFO, for at gøre børnene klare til overgangen til skolen.

Påfuglen, også kaldet skærmet gruppe, er en stue, hvor børn med særlige behov kan være dele af dagen. Her kan de, være en del af et tilbud, hvor deres behov blive tilgodeset. F.eks. kan der være børn, der har behov for specifik træning med sprog, det kan så foregå i Påfuglen, der kan også være børn, der har behov for at være en del af et lille miljø, det kan så også tilgodeses på Påfuglen.
De børn, der er på Påfuglen, er indmeldt på en af de øvrige stuer, hvor de også har deres gang sammen med vennerne.
Tilknyttet Påfuglen er medarbejdere fra institutionen, samt medarbejdere fra
støttepædagogkorpset.

Rediger oplysninger

ADRESSE

Postvej 6, 4654 Faxe Ladeplads

Se Rutevejledning til bil - eller Rejseplanen til tog og bus

Adresse

Postvej 6

4654 Faxe Ladeplads

Se Rutevejledning til bil

Se Rejseplanen til tog og bus